INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Sborník příspěvků konference

INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008. Dostupný z WWW: http://www.insource.cz/sbornik/.

Babka Michael, Creditinfo Czech Republic, s.r.o., Praha

Blakeman Karen, RBA Information Services, Velká Británie

Čevela Rudolf, Bureau van Dijk EP, Bratislava

Dudek Petr, UNIPETROL, a.s., Praha

Giannella Vito, European Business Register eeig, Belgie

Grecchi Daphne, Thomson Scientific, Velká Británie

Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.

Michaeli Rainer, DIE DENKFABRIK / Institute for Competitive Intelligence (ICI), Německo

Mottl Jan, AiP Safe, s.r.o.

Mynářová Lenka, Datamar, Ostrava

Ojala Marydee, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA

Ovšanka Peter, Chemosvit a.s., Svit

Papík Richard, Karlova univerzita v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Renner Rolland, FAST Search & Transfer

Spáčilová Danuše, Masarykova univerzita v Brně - Katedra právní teorie

Svobodová Ivana, Vysoká škola ekonomická v Praze

Šebejová Katarína, Trend Holding, spol. s r. o., Bratislava

Šmíd Petr, Consulting České spořitelny, a.s., Praha

Tsihlis John, ProQuest, Velká Británie

Van der Ghinst Thomas, Bureau van Dijk EP

Vavassori Carla, Strategie&Innovazione Srl, Itálie

Vejlupek Tomáš, Občanské sdružení SCIP CZECH, Praha

Vránová Dagmar, EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, Praha