INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Obchodní, manažerské a marketingové informace - kam pro ně? - I.

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 6. 2. 2008, 8.30 - 12.25, Hotel Diplomat, Praha B-D

Nové typy informací pro marketing a obchod

Autor: Lenka Mynářová, Datamar, Ostrava

Plný text

Abstrakt:

Řízení marketingu a obchodu se dnes odehrává v reálném čase. Vývoj na trzích vyžaduje často okamžitou reakce. Cílem příspěvku je seznámit s informačními potřebami nad procesy marketingu a prodeje z pohledu různých úrovní řízení /strategické, taktické, operativní/a novými typy informací pro uspokojení těchto potřeb. Klíčovým faktorem úspěchu je i prezentace těchto informací - tj. reporting. Nové typy informací umožňují přinášet nové typy metod a postupů, které budou představy včetně prezentace jejich možností.

O autorovi:

PhDr. Lenka Mynářová je absolventkou Filozofické fakulty UK Praha. Oblasti marketingových analýz se věnuje od roku 1991. V současnosti vede projekty v oblasti marketingu, prodeje a strategie firem ve střední a východní Evropě. Specializuje se na oblast CRM, Brand managementu a Marketingový controlling.

Ostatní příspěvky v sekci

Kde a ako preveriť obchodných partnerov

Autor: Katarína Šebejová, Trend Holding, spol. s r. o., Bratislava

Kreditní skóre pro každou firmu v ČR?

Autor: Michael Babka, Creditinfo Czech Republic, s.r.o., Praha

EBR – Obchodní rejstřík Evropské unie a další iniciativy spolupráce v této oblasti

Autor: Vito Giannella, European Business Register eeig, Belgie

Bureau van Dijk Electronic Publishing

Autor: Rudolf Čevela, Bureau van Dijk EP, Bratislava

FACT

Autor: Thomas Van der Ghinst, Bureau van Dijk EP

Business informace na VŠE

Autor: Ivana Svobodová, Vysoká škola ekonomická v Praze