INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Informace jako konkurenční výhoda II.

Koordinátor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, Praha

Kdy a kde: 5. 2. 2008, 13.30 - 17.10, Hotel Diplomat, Praha B-D

KASI – řešení pro koordinaci analýzy a sdílení informací

Autor: Tomáš Vejlupek, Občanské sdružení SCIP CZECH, Praha

Plný text

Abstrakt:

Příspěvek popisuje řešení podporující proces „Competitive Intelligence“ v organizaci. Cílem KASI je zvýšení efektivnosti a kvality sdílení informací mezi firemními analytiky (vlastníky znalostí) a firemními manažery (vlastníky rozhodování). Řešení KASI je založeno na propojení vysoce kreativního procesu vytváření nových informací a znalostí a standardizovaného procesu znalostmi řízeného sdílení informací. Koncept KASI byl inspirován výzkumným projektem „ Znalostní báze pro rozvoj synergických podnikatelských seskupení“, který byl financován Českou akademií věd, a který byl realizován ve spolupráci firmy Tovek, spol. s r.o. a Českého vysokého učení technického. Řešení je firmou Tovek dále rozvíjeno ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze v rámci jednoho z projektů zastřešovaného občanským sdružením SCIP CZECH (česká afilace Society of Competitive Inteligence Professionals).

O autorovi:

Ing. Tomáš Vejlupek, narozen v Praze 21.3.1958, promoval v.r 1973 na ČVUT v Praha, fakulta elektrotechnická. Profesní kariéru započal v Řízení letového provozu jako programátor analytik a odtud přešel do ČSA, kde byl odpovědný za vývoj audiovizuálních interaktivních výukových programů pro výcvik posádek. V r. 1993 založil firmu Tovek specializovanou na aplikace a vývoj profesionálních nástrojů k vyhledávání a analýze informací. Ve své firmě zastává funkci presidenta odpovědného za rozvoj. V r. 1999 se stal členem “Society of Competitive Intelligence” (SCIP), a v r. 2005 inicioval založení občanského sdružení SCIP CZECH, které se stalo mezinárodní afilací SCIP. Je předsedou SCIP CZECH a v r. 2007 obdržel za propagaci CI a SCIP ocenění “Catalyst Award of SCIP”.


Ostatní příspěvky v sekci

Market Intelligence - Cesta k poznání trhu

Autor: Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s., Praha

Spoluautoři:

Milan Kálal, MBA

Nejspolehlivější italské zdroje pro obchodní informace

Autor: Carla Vavassori, Strategie&Innovazione Srl, Itálie

Spoluautoři:

Milena Motta, Strategie&Innovazione, Italy

Význam Competitive Intelligence - řešení od společnosti Thomson

Autor: Daphne Grecchi, Thomson Scientific, Velká Británie

Competitive Intelligence v Chemosvit a.s.

Autor: Peter Ovšanka, Chemosvit a.s., Svit

Spoluautoři:

Ing. Anna Diačiková, PhD.

Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence

Autor: Richard Papík, Karlova univerzita v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Vendula Papíková

Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol

Autor: Petr Dudek, UNIPETROL, a.s., Praha