INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Obchodní, manažerské a marketingové informace - kam pro ně? - I.

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 6. 2. 2008, 8.30 - 12.25, Hotel Diplomat, Praha B-D

Kreditní skóre pro každou firmu v ČR?

Autor: Michael Babka, Creditinfo Czech Republic, s.r.o., Praha

Plný text

Abstrakt:

Shromážděním a zpracováním převážně veřejně dostupných dat o firmách a jejich statistickým vyhodnocením lze získat užitečné podklady pro rozhodování o solventosti a spolehlivosti partnerů a zákazníků. Příspěvek popisuje konkrétní typy dat zpracovávaných ve společnosti Creditinfo Czech Republik, s.r.o. z hlediska jejich přínosu pro souhrnné hodnocení pravděpodobnosti úpadku firmy. Užitečnost kreditního skóre si uvědomuje stále více uživatelů a používají tento nástroj nejen pro řízení rizik a úvěrů, ale také pro zkvalitnění marketingových výběrů potenciálních zákazníků. K tomu je ale nezbytný předpoklad poskytovat skóring ke všem firmám, nikoli jen ke skupině těch, které zveřejnily účetní závěrku. Konkrétní příklady a čísla ze souhrnného vyhodnocení "zdraví" českých firem dokládají užitečnost a sílu tohoto informačního nástroje.

O autorovi:

PhDr. Michael Babka, hlavní analytik a produktový manažer, absolvoval Filosofickou fakultu UK v oboru vědeckých informací. V letech 1980-1990 se podílel na budování a provozu střediska přístupu k zahraničním databázovým centrům v rámci tehdejšího ÚVTEI. Působil také v centrále Komerční banky, kde odpovídal za informační průzkum externích zdrojů se zaměřením na informace o firmách. Je autorem řady odborných i populárních článků. Spoluzakládal společnost Albertina data, s.r.o., kde byl zodpovědný za vývoj produktů a služeb společnosti. Stejnou funkci zastává i ve společnosti Creditinfo Czech Republik, s.r.o.


Ostatní příspěvky v sekci

Kde a ako preveriť obchodných partnerov

Autor: Katarína Šebejová, Trend Holding, spol. s r. o., Bratislava

Nové typy informací pro marketing a obchod

Autor: Lenka Mynářová, Datamar, Ostrava

EBR – Obchodní rejstřík Evropské unie a další iniciativy spolupráce v této oblasti

Autor: Vito Giannella, European Business Register eeig, Belgie

Bureau van Dijk Electronic Publishing

Autor: Rudolf Čevela, Bureau van Dijk EP, Bratislava

FACT

Autor: Thomas Van der Ghinst, Bureau van Dijk EP

Business informace na VŠE

Autor: Ivana Svobodová, Vysoká škola ekonomická v Praze