INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Obchodní, manažerské a marketingové informace - kam pro ně? - II.

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 6. 2. 2008, 13.30 - 16.30, Hotel Diplomat, Praha B-D

On-line informace o právu a nejen pro právníky

Autor: Danuše Spáčilová, Masarykova univerzita v Brně - Katedra právní teorie

Plný text

Abstrakt:

Na postech manažerů, informačních specialistů a marketingových pracovníků se většinou nesetkáváme s právníky. Přesto i tito odborníci potřebují ke své práci aktuální, přesné a spolehlivé informace o právu v České republice i v Evropské unii. Příspěvek se zaměří na srovnání několika kvalitních zdrojů těchto informací v prostředí internetu, nabídne ukázky vyhledávání informací pro určité profesní skupiny. Další pohled ukáže současné možnosti přístupu k informacím o tvorbě norem českého práva přes jejich publikaci, interpretaci a aplikaci zejména soudy a dalšími orgány českého státu. V příspěvku bude nabídnuto i srovnání se situací v některých evropských zemích (např. Rakousko, Německo, Slovensko).

O autorovi:

Autorka příspěvku působí od roku 1979 na právnické fakultě v Brně, nyní na katedře právní teorie. Od roku 1992 se zajímá o právní informační systémy a v roce 1994 zpracovala pro tehdejší ministerstvo hospodářství Srovnávací analýzu systémů právních informací v ČR. Některé poznatky publikovala v letech 1995-2000 zejména v časopise CHIP. Od roku 1997 se věnuje výuce právních informačních systémů ve všech oborech studia na právnické fakultě v Brně v rámci předmětu Právní informatika. Právní informatiku přednáší i na filosofické fakultě MU budoucím knihovníkům a informačním pracovníkům. Podílí se i na výuce práva informačních technologií se zaměřením na e-government.

Ostatní příspěvky v sekci

Internet jako zdroj relevantních a kvalitních informací

Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie

ProQuest, zlatý standard v obchodních informacích

Autor: John Tsihlis, ProQuest, Velká Británie

Bussiness Intelligence řešení založené na vyhledávání

Autor: Rolland Renner, FAST Search & Transfer

Spoluautoři:

Pavel Kocourek, INCAD, Praha

Dlouhodobé uložení informací v systému SAFE pro jejich další využití

Autor: Jan Mottl, AiP Safe, s.r.o.

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.