INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Informace jako konkurenční výhoda II.

Koordinátor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, Praha

Kdy a kde: 5. 2. 2008, 13.30 - 17.10, Hotel Diplomat, Praha B-D

Market Intelligence - Cesta k poznání trhu

Autor: Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s., Praha

Spoluautoři:

Milan Kálal, MBA

Plný text

Abstrakt:

Jak lze dosáhnout vyšší úrovně poznání svého trhu? Jak efektivně využívat existující informace? Proto, aby informace byly užitečné, sloužily k poznání nebo dokonce pracovaly, je zásadní jejich systematizace a komplexní pohled na trh, tzv. Market Intelligence. S implementací tohoto pokročilého systému strategického marketingu jsme se mohli v minulosti setkat převážně u velkých nadnárodních firem. V současnosti o něj ale zaznamenáváme zvýšený zájem napříč obory a odvětvími. Přestože je princip Market Intelligence v marketingu znám již řadu let, zúžil se jeho význam ve většině případů pouze na sledování a uspořádávání dat. Získat lze ale mnohem více.

O autorovi:

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické, Fakulty chemické technologie. Po ukončení studia 4 roky pracoval jako vedoucí výzkumných projektů v renomované agentuře pro výzkum trhu a veřejného mínění SC&C, absolvoval řadu odborných kurzů zaměřených převážně na statistické metody, analýzu trhu a data-mining. Ve společnosti SPSS CR zároveň působil jako lektor kurzů orientovaných na kvantitativní výzkum a na speciální výzkumné metody (např. výzkum ceny). Ve společnosti Consulting České spořitelny je od roku 2005 zodpovědný za řešení projektů zahrnujících výzkum a analýzu trhu, sektorové analýzy, analýzu časových řad, data-mining a projekty zaměřené na Market Intelligence.

Ostatní příspěvky v sekci

Nejspolehlivější italské zdroje pro obchodní informace

Autor: Carla Vavassori, Strategie&Innovazione Srl, Itálie

Spoluautoři:

Milena Motta, Strategie&Innovazione, Italy

KASI – řešení pro koordinaci analýzy a sdílení informací

Autor: Tomáš Vejlupek, Občanské sdružení SCIP CZECH, Praha

Význam Competitive Intelligence - řešení od společnosti Thomson

Autor: Daphne Grecchi, Thomson Scientific, Velká Británie

Competitive Intelligence v Chemosvit a.s.

Autor: Peter Ovšanka, Chemosvit a.s., Svit

Spoluautoři:

Ing. Anna Diačiková, PhD.

Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence

Autor: Richard Papík, Karlova univerzita v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Vendula Papíková

Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol

Autor: Petr Dudek, UNIPETROL, a.s., Praha