INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Informace jako konkurenční výhoda I.

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 5. 2. 2008, 10.00 - 12.20, Hotel Diplomat, Praha B-D

Přehled trhu informačních služeb v ČR

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, Praha

Plný text

Abstrakt:

Příspěvek přinese základní zmapování trhu informačních služeb v České republice. V úvodu bude nastíněn základní právní rámec informačních služeb v ČR a rozdělení trhu na základní segmenty (služby veřejného sektoru, služby soukromého sektoru – vše v detailnějším členění). Dále bude uveden přehled základních informačních zdrojů včetně jejich dostupnosti pro komerční využití, zejména s ohledem na možnosti využití informačních technologií. Následovat bude aktuální nabídka služeb s přidanou hodnotou od různých (vybraných) subjektů působících na našem trhu. Zmíněny budou i zájmové a profesní organizace, které se zformovaly v oblasti informačních služeb. V další části referátu budou shrnuty základní překážky bránící lepšímu využívání informací pro rozvoj podnikání, jak je identifikovali členové Iniciativy Czech PSI Watch. Na závěr budou shrnuty některé zkušenosti ze zahraničí, zejména z Evropy, jak byly zaznamenány v rámci projektu ePSIplus.

O autorovi:

Ing. Dagmar Vránová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor ekonomicko matematické výpočty) v r. 1975. Pracovala ve výzkumných institucích a ve federálních státních úřadech. Poté se přesunula do komerční sféry, kde pracovala na manažerské pozici v soukromé softwarové firmě zabývající se DMS. Po 2 letech na Burze cenných papírů Praha byla jmenována do funkce generální ředitelky České kapitálové informační agentury, a.s. (ČEKIA), jejíž hlavní činností bylo získávání a zpracování dat veřejného sektoru a tvorba databázových informačních produktů s přidanou hodnotou. Od r. 2006 pracuje v agentuře EPMA (European Project & Management Agency, www.epma.cz ) jako ředitelka pro strategický rozvoj. Zapojila se do několika běžících evropských projektů směřujících k budování znalostní a informační společnosti. Ing. Vránová zná velmi dobře institucionální i komerční prostředí v České republice, jakož i informační zdroje a toky s vazbou na veřejný sektor. Je rovněž spoluzakladatelkou Iniciativy Czech PSI Watch (www.czechpsi.info), která se zabývá problematikou opětovného využívání informací veřejného sektoru a implementací „Re-Use“ směrnice (2003/98 EC) do českého prostředí, a je národním korespondentem za ČR v projektu ePSIplus.(www.epsiplus.net).

Ostatní příspěvky v sekci

Úvodní slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Jak je důležité mít správné informace. Trendy ve vyhledávání a využití obchodních informací

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA

Tipy pro úspěšné využití CI ve vaší firmě

Autor: Rainer Michaeli, DIE DENKFABRIK / Institute for Competitive Intelligence (ICI), Německo