INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


O konferenci

První ročník konference INSOURCE, která je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání v obchodě, marketingu, knowledge managementu a pro competitive intelligence, se uskuteční 5. až 6. února 2008v hotelu Diplomat v Praze.

Historie

Konference INSOURCE navazuje na 13 let zkušeností s pořádáním konference INFORUM, která je zaměřena na profesionální informační zdroje především pro akademický sektor, výzkum a vývoj, veřejné knihovny a veřejnou správu. Konference INFORUM se každoročně účastní přes 600 informačních profesionálů z České republiky, Slovenské republiky a z dalších evropských zemí. Rostoucí zájem o profesionální informace z finančního a komerčního sektoru vedl organizátory k myšlence uspořádat konferenci zaměřenou na specifické potřeby obchodních a finančních institucí, soukromých firem a exportérů.

Zaměření konference

První ročník konference INSOURCE 2008 bude proto zaměřen na oblast profesionálních informačních zdrojů především z pohledu jejich využití v obchodu, managementu, marketingu, výzkumu trhu, ekonomice apod. Na rozdíl od mnoha jiných akcí bude INSOURCE akcentovat informační obsah dostupný prostřednictvím Internetu před vlastními informačními technologiemi.

Komu je konference určena

Cílovou skupinou konference budou především pracovníci marketingu, finančních oddělení, risk manažeři, pracovníci zodpovědní za strategii, plánování a controlling, informační pracovníci, analytici trhu, a další.

Důležité termíny

září 2007 Zveřejnění Call for Papers (přihlášky odborných a komerčních příspěvků)
30.10. 2007 Uzávěrka Call for Papers
31.10. 2007 Vyrozumění autorům přihlášených příspěvků
listopad 2007 Zveřejnění přihlášek pro účastníky
21.12. 2007 Termín pro ranní ptáčata - přihláška + odeslání účastnického poplatku
4.1. 2008 Možnost stornovat přihlášku
25.1. 2008 Uzávěrka přihlášek pro účastníky + odeslání účastnického poplatku
5.2. 2008 Zahájení konference
5.2. 2008 v 19:30 Společenský večer
6.2. 2008 Ukončení konference

Pořadatelé

Pořadateli konference jsou společnost Albertina icome Praha s.r.o., přední dodavatel elektronických informačních zdrojů v ČR a SR a Vysoká škola ekonomická v Praze. Konference je pořádána ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

aip_80vse_66hkcr1_59

Výbor

Organizaci a program konference zajišťuje organizační a programový výbor sestavený z pořadatelů a odborníků v jednotlivých tematických oblastech.

Program konference

Aktuální program a popis jednotlivých sekcí jsou dostupné v sekci Program. Hlavní program konference je rozčleněn do sekcí podle vypsaných témat konference. V každé sekci vystupují jak zvaní přednášející z řad odborné veřejnosti, tak i zástupci firem s komerčními prezentacemi. Všechny příspěvky jsou tlumočeny z/do angličtiny.

Jak se na konferenci podílet

Na letošní konferenci se můžete podílet jako:

Výstava

Součástí konference INSOURCE je výstava ve foyer a v saloncích Vienna I a II, na které se představují:

  • vydavatelé profesionálních elektronických informačních zdrojů
  • agregátoři informací a provozovatelé online služeb
  • poskytovatelé služeb na internetu

Organizátoři

Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 222 231 212

IČ: 49612158
DIČ: CZ49612158

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 20775

Základní jmění: 102 000 Kč