aktuální novinky

  • článek o konferenci

    V květnovém čísle časopisu Information Today vyšel článek Marydee Ojala o konferenci INSOURCE. Článek INSOURCE: Not for Competitive Intelligence Specialists Only je dostupný v placených databázích ABI/INFORM (Dialog nebo ProQuest) a Trade & Industry (Dialog).

  • vyhodnocení ankety a fotogalerie z konference

    Děkujeme všem, kteří nám zaslali odpovědi na anketu k letošní konferenci. Výsledky ankety jsou zveřejněny. Fotografie z letošní konference INSOURCE si můžete prohlédnout v sekci Fotoforum.

  • sborník z konference a články o konferenci

    Sborník z konference INSOURCE 2008 (příspěvky a prezentace) je nyní kompletně dostupný online. A nejnovější číslo časopisu IKAROS obsahuje podrobnou zprávu z konference INSOURCE 2008 včetně shrnutí obsahu jednotlivých příspěvků. Další článek Zpráva z konference INSOURCE pak naleznete v časopise Inflow.

zvaní přednášející

Marydee Ojala

Marydee Ojala

ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals

Marydee Ojala je editorkou renomovaného časopisu ONLINE a autorkou pravidelného sloupku "Dollar Sign". Přispívá také do časopisů Information Today a Searcher. V roce 1987 založila firmu se sídlem v USA a pobočkou v Dánsku, která se specializuje na competitive intelligence a analýzu manažerských procesů a trendů v informačním průmyslu. Jako uznáváný expert přednáší na konferencích Web Search University, Online Information a Internet Librarian International. Má rovněž bohaté zkušenosti s prací v akademickém sektoru (na West Virginia University a Stanford University). Je členkou Association of Independent Information Professionals, Special Libraries Association, Society for Competitive Intelligence Professionals a American Library Association. M. Ojala získala bakalářský diplom na Brown University a magisterský na University of Pittsburgh.

Karen Blakeman

Karen Blakeman

RBA Information Services

Karen Blakeman pracuje v oblasti informačního průmyslu již více než dvacet let a od roku 1989 je nezávislým konzultantem. Její společnost – RBA Information Services – nabízí školení a odborné konzultace v oblasti využití internetu a v oblastech elektronických informačních zdrojů. Hlavními klienty společnosti jsou správci portálů, investiční, finanční společnosti, farmaceutické a potravinářské společnosti, výzkumné instituce, knihovny atd. Karen vydává měsíčně elektronický bulletin "Tales from the Terminal Room". Z autorských publikací jmenujme například "Search Strategies for the Internet", "UKOLUG Quick Guide to Effective Use of the Internet" a "Major Sources of Business Information on the Internet". Je členkou CILIP: The Chartered Institute of Library and Information Professionals. V roce 2002 obdržela od vydavatele časopisu Information World Review cenu Informační profesionál roku.

Vito Giannella

Vito Giannella

European Business Register EEIG

Dr. Vito Giannella je v současné době členem výboru European Business Register (Obchodní rejstřík Evropské Unie ) EEIG (European Economic Interest Grouping). Je zodpovědný za obchodní rozvoj ve vztahu k evropským institucím a za řízení projektů. Vito byl prvním prezidentem EBR EEIG (1998-1999) a také prvním prezidentem (v letech 2000-2001) European Commerce Registers Forum, Asociace obchodních rejstříků ze 24 evropských zemí. Je členem představenstva ChamberSign Aisbl. Byl součástí mnoha mezinárodních a mezioborových projektů. V současnosti je koordinátorem programu BRITE (Business Register Interoperability Throughout Europe), projektu, který je spolufinancován Evropskou komisí, v rámci programu IST.

Rainer Michaeli

Rainer Michaeli

DIE DENKFABRIK / Institute for Competitive Intelligence

Rainer Michaeli založil v roce 1983 společnost DIE DENKFABRIK GmbH, která poskytuje konzultační služby v oblasti competitive intelligence a strategického managementu. Předtím působil v různých pozicích v marketingu, obchodu a výzkumu a vývoje. V roce 2004 stál u zrodu Institute for Competitive Intelligence, který uděluje certifikáty pro profesionály v CI. Přednáší na univerzitě v Darmstadtu. Rainer je autorem anebo spouautorem několika publikací, z nichž jedna "Competitive Intelligence", vydaná v roce 2005, měla velký ohlas a podle žebříčku v německé mutaci Fiancial Times patřila ke třem nejlépe prodávaným knihám v roce 2006. Pravidelně vystupuje na konferencích v USA a Evropě. V letech 2003 až 2005 byl členem výboru Society of Competitive Intelligence Professionals. V roce 2003 získal cenu SCIP Catalyst Award.

Lenka Mynářová

Lenka Mynářová

Datamar

PhDr. Lenka Mynářová je absolventkou Filozofické fakulty UK Praha. Oblasti marketingových analýz se věnuje od roku 1991. V současnosti vede projekty v oblasti marketingu, prodeje a strategie firem ve střední a východní Evropě. Specializuje se na oblast CRM, Brand managementu a Marketingový controlling.


pořadatelé

AiPVŠE

ve spolupráci

Logo Hospodářská komora České republiky

hlavní sponzoři

Logo Dialog, a Thomson Business

mediální partneři

Logo FIRST INNOVATION PARK Logo Free Pint Limited Logo VIP