INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Obchodní, manažerské a marketingové informace - kam pro ně? - I.

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 6. 2. 2008, 8.30 - 12.25, Hotel Diplomat, Praha B-D

Kde a ako preveriť obchodných partnerov

Autor: Katarína Šebejová, Trend Holding, spol. s r. o., Bratislava

Plný text

Abstrakt:

Preveriť obchodných partnerov znamená overiť ich existenciu, zistiť pozitívne a negatívne informácie, využiť bankrotné či bonitné modely a podľa celkového scóre urobiť ranking. Potrebujeme na to širokú škálu zdrojov od registrov cez odvetvové dáta.

O autorovi:

Katarína Šebejová sa orientuje na verejné a komerčné informačné zdroje v SR a ich využitie v analýze firmy a odvetvia. Je analytičkou v týždenníku Trend. Pôsobila na marketingu a vývoji produktov v ČSOB a ako pedagóg na ekonomických univerzitách.

Ostatní příspěvky v sekci

Kreditní skóre pro každou firmu v ČR?

Autor: Michael Babka, Creditinfo Czech Republic, s.r.o., Praha

Nové typy informací pro marketing a obchod

Autor: Lenka Mynářová, Datamar, Ostrava

EBR – Obchodní rejstřík Evropské unie a další iniciativy spolupráce v této oblasti

Autor: Vito Giannella, European Business Register eeig, Belgie

Bureau van Dijk Electronic Publishing

Autor: Rudolf Čevela, Bureau van Dijk EP, Bratislava

FACT

Autor: Thomas Van der Ghinst, Bureau van Dijk EP

Business informace na VŠE

Autor: Ivana Svobodová, Vysoká škola ekonomická v Praze