INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Informace jako konkurenční výhoda II.

Koordinátor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, Praha

Kdy a kde: 5. 2. 2008, 13.30 - 17.10, Hotel Diplomat, Praha B-D

Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol

Autor: Petr Dudek, UNIPETROL, a.s., Praha

Plný text

Abstrakt:

Příspěvek je analytickým pohledem na letité zkušenosti autora z budování jednotného informačního prostředí pro sdílení externích informačních zdrojů ve skupině Unipetrol. Shrnuje vývoj tohoto prostředí od jeho počátků v roce 1997 až do současnosti. Konfrontuje základní prostředí, v němž celý systém vznikal, s jeho současným obsahem a uživateli. Dozvíte se tak, jak by měl takový systém využívat manager, jak běžný uživatel a jak pokročilý uživatel – analytik? Autor poukazuje na měnící se podmínky, jak na straně skupiny Unipetrol, tak i na straně dodavatelů informačních zdrojů, s nimiž je nutné při budování takového systému počítat. Dozvíte se, kdo jsou hlavní uživatelé systému i jak je systém využíván. Přibližuje použití statistik přístupů pro řízení portfolia informačních zdrojů i řízení licenční politiky. Zabývá se též možnostmi personalizace i způsoby, které mají uživatelům zjednodušit práci se systémem. A v neposlední řadě se zabývá způsoby promotion, kterými si systém získává další nové uživatele. Autor též nastoluje otázky, kam by se měl systém dále ubírat i jaké nové funkce a nástroje má smysl budovat.

O autorovi:

Ing. Petr Dudek (1964) je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde vystudoval obor anorganická technologie. Tři roky působil na VŠCHT jako aspirant a asistent, podílel se na výuce v oblasti chemické kinetiky a výpočetní techniky. V letech 1992-1995 pracoval ve společnosti Spolana, a.s., v chemicko-inženýrské skupině, kde se zúčastnil vybudování informačního pracoviště v této společnosti. V těchto letech absolvoval marketinkový kurz v CMC Čelákovice a řadu školení na vyhledávání v databázových centrech NIS ČR, Data-Star, Dialog a STN International. Od roku 1996 pracuje ve společnosti Unipetrol, a.s. jako informační analytik. V rámci své funkce se stará o řízení sdílení informačních zdrojů v rámci skupiny Unipetrol, o vývoj a fungování interního informačního systému pro Competitive Intelligence, o vzdělávání uživatelů databází i o zajišťování a analýzu informací pro potřeby holdingové centrály.

Ostatní příspěvky v sekci

Market Intelligence - Cesta k poznání trhu

Autor: Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s., Praha

Spoluautoři:

Milan Kálal, MBA

Nejspolehlivější italské zdroje pro obchodní informace

Autor: Carla Vavassori, Strategie&Innovazione Srl, Itálie

Spoluautoři:

Milena Motta, Strategie&Innovazione, Italy

KASI – řešení pro koordinaci analýzy a sdílení informací

Autor: Tomáš Vejlupek, Občanské sdružení SCIP CZECH, Praha

Význam Competitive Intelligence - řešení od společnosti Thomson

Autor: Daphne Grecchi, Thomson Scientific, Velká Británie

Competitive Intelligence v Chemosvit a.s.

Autor: Peter Ovšanka, Chemosvit a.s., Svit

Spoluautoři:

Ing. Anna Diačiková, PhD.

Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence

Autor: Richard Papík, Karlova univerzita v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Vendula Papíková