INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Informace jako konkurenční výhoda II.

Koordinátor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, Praha

Kdy a kde: 5. 2. 2008, 13.30 - 17.10, Hotel Diplomat, Praha B-D

Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence

Autor: Richard Papík, Karlova univerzita v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Vendula Papíková

Plný text

Abstrakt:

Web 2.0 a jeho příležitost dialogu a zpětné vazby zasahuje i oblast tzv. competitive intelligence. Příspěvek se zabýva možnostmi získávání informací pro účely CI z prostředí internetu s prvky webu 2.0 jako doplňku k profesionálním informačním zdrojům. Jsou rozebrány metodicky současné známé formy webu 2.0 a uváděny přiklady použití.

O autorovi:

PhDr. Richard Papík, Ph.D. je od roku 1994 vysokoškolským učitelem. Do té doby působil deset let v praxi VTEI (vědecké, technické a ekonomické informace) a v období 1994 - 2000 také jako informační specialista společnosti Medistyl Praha. Od října 2000 byl zástupcem ředitele a od října 2002 je ředitelem Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Odborně je zaměřen na rešeršní metody, online systémy a informační podporu vědy a výzkumu. Dílčí specializací je tzv. competitive intelligence, kterou také semestrálně vyučoval na University of North Carolina v roce 1998. Je řešitelem nebo spoluřešitelem projektů akademické i komerční sféry.

MUDr. Vendula Papíková vystudovala 1. LF UK v Praze, v roce 1996 získala atestaci I. st. v oboru vnitřní lékařství a v roce 2000 atestaci I. st. z klinické biochemie. Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK v Praze. V letech 1997 - 1999 působila ve farmaceutické firmě Ferring – Léčiva jako poradce pro bezpečnost léků a poradce pro vědecké lékařské informace. V roce 2001 absolvovala krátkodobý studijní pobyt na vybraných univerzitách USA se zaměřením na diagnostiku dědičných metabolických poruch a na problematiku medicíny založené na důkazech (EBM). Od roku 2006 do současnosti pracuje na Oddělení medicínské informatiky a v Centru biomedicíncké informatiky v Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. 


Ostatní příspěvky v sekci

Market Intelligence - Cesta k poznání trhu

Autor: Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s., Praha

Spoluautoři:

Milan Kálal, MBA

Nejspolehlivější italské zdroje pro obchodní informace

Autor: Carla Vavassori, Strategie&Innovazione Srl, Itálie

Spoluautoři:

Milena Motta, Strategie&Innovazione, Italy

KASI – řešení pro koordinaci analýzy a sdílení informací

Autor: Tomáš Vejlupek, Občanské sdružení SCIP CZECH, Praha

Význam Competitive Intelligence - řešení od společnosti Thomson

Autor: Daphne Grecchi, Thomson Scientific, Velká Británie

Competitive Intelligence v Chemosvit a.s.

Autor: Peter Ovšanka, Chemosvit a.s., Svit

Spoluautoři:

Ing. Anna Diačiková, PhD.

Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol

Autor: Petr Dudek, UNIPETROL, a.s., Praha