INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Informace jako konkurenční výhoda I.

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 5. 2. 2008, 10.00 - 12.20, Hotel Diplomat, Praha B-D

Úvodní slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Plný text

Abstrakt:

Na úvod konference si autor pokládá otázku, proč vlastně konference INSOURCE vznikla, a odpovídá na ni stručnou charakteristikou pořadatele - společnosti Albertina icome Praha s.r.o. - a přehledovými informacemi o světovém trhu s profesionálními informacemi.

O autorovi:

Vladimír Karen (nar. 1963) nastoupil po ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1988 do Gramofonových závodů Loděnice, kde pracoval nejprve jako směnový vedoucí kontroly v poloprovozní výrobě CD a poté se jako směnový vedoucí premasteringu účastnil instalace a zavádění výroby ve studiu CD provozu. Během svého dalšího působení se zevrubně seznámil s technologií PC a v letech 1990-91 se aktivně účastnil zavádění výroby CD-ROM a vydání prvních československých CD-ROM disků.

V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím obchodním ředitelem. Dnes je výkonným ředitelem a jednatelem této společnosti.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak je důležité mít správné informace. Trendy ve vyhledávání a využití obchodních informací

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA

Přehled trhu informačních služeb v ČR

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, Praha

Tipy pro úspěšné využití CI ve vaší firmě

Autor: Rainer Michaeli, DIE DENKFABRIK / Institute for Competitive Intelligence (ICI), Německo