INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Informace pro přednášející

Vítejte na stránce určené pro autory příspěvků na konferenci INSOURCE 2008.

Jsme velmi rádi, že se budete letošní konference účastnit.

Důležité termíny

listopad 2007 online registrace účastníků na konferenci
4. 1. 2008 Termín odevzdání plného textu příspěvku
21. 1. 2008 Odevzdání prezentace v MS PowerPoint
5. - 6. 2. 2008 Registrace účastníků na konferenci - denně 9.00 - 17.00
5. 2. 2008 Společenský večer

Odevzdání příspěvku

Všechny příspěvky budou publikovány na webovských stránkách v online sborníku.

Rozsah plného textu: 3-15 stran + přílohy
Formát plného textu: DOC (Word 95/97/2000 a vyšší), RTF nebo PDF, poslat e-mailem (andrea.kutnarova@aip.cz) nebo na disketě / CD-ROM poštou.

První z autorů přijatého příspěvku podepisuje "Licenční smlouvu dle autorského zákona s licencí práva užití příspěvku na konferenci INSOURCE 2008" a bude mít zajištěn bezplatný vstup na konferenci, spoluautoři příspěvku si účast na konferenci hradí individuálně. Organizátor přednášejícím nehradí výdaje na ubytování a dopravu.

PPT prezentace

Vaši prezentaci prosíme dodat v ANGLICKÉM jazyce.

Nejlepším způsobem je poslat kopii Vaší prezentace předem e-mailem nejpozději do 21. 1. 2008 na adresu andrea.kutnarova@aip.cz (pro komprimaci laskavě používejte program WinZip, pokud používáte nestandardní fonty, nezapomeňte je uložit spolu s prezentací – viz. Uložit jako … Možnosti). Tak ji budeme moci zkontrolovat a předem uložit a připravit na prezentační server.
I přesto ale prosíme přineste záložní kopii Vaší prezentace, kterou bude možno použít v případě nečekaných technických či jiných problému (CD-R disk, USB flash disk).

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 20 minut na vlastní prezentaci a 5 minut na dotazy a diskusi k příspěvku.

Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat předsedu své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů předsedy sekce.

Technické vybavení v sálech

V přednáškových místnostech je k dispozici dataprojektor, zpětný projektor a počítač (PC/Windows s programy Office XP vč. PowerPoint, Firefox a MS Internet Explorer s napojením na Internet). Během prezentace můžete využít ukázek "naživo" po Internetu. Diplomat má kvalitní a rychlé napojení, přesto Vám doporučujeme, abyste si rovněž připravili své ukázky "offline" (stažením html stránek popř. s použitím Lotus Screencamu a jejich uložení na CD-ROM) pro případ nepředpokládaných problémů.
V sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží.

WiFi připojení

Konference poskytne účastníkům bezdrátové připojení k internetu. Je potřeba mít vlastní notebook s WiFi kartou.

Přihlášení na konferenci

Jako přednášející se můžete automaticky zdarma zúčastnit všech jednání konference, výstavy a společenského večera jako VIP účastník, podmínkou je však vyplnění přihlášky. Odkaz na Vaši osobní přihlášku Vám bude zaslán samostatným e-mailem. Pokud se tak nestane, je možné si ho vyžádat na adrese irena.mikesova@aip.cz. Nezapomeňte uvést své požadavky na zajištění obědů a na účast na jednotlivých sekcích. Zváni jste samozřejmě také na společenský večer v Michnově paláci v úterý 5. února.

Registrace na místě

Po svém příjezdu se prosím u vstupu na konferenci zaregistrujte a vyzvedněte si veškeré materiály.

Děkujeme Vám za pozornost při čtení těchto pokynů a za ohleduplnost vůči ostatním přednášejícím v průběhu konference.