INSOURCE - konference o profesionálních informačních zdrojích


Informace pro vystavovatele

Vítejte na stránce určené pro firmy participující na konferenci INSOURCE 2008. Jsme velmi rádi, že se budete letošní konference účastnit.

Andrea Kutnarová zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se uvedených pokynů i všeobecné dotazy k organizaci konference. Se svými dotazy se obracejte přes náš www formulář.

Termíny

do 22.10 2007 přihláška firemní prezentace
listopad 2007 online registrace účastníků na konferenci
5. 11. 2007 uzávěrka objednávek pro inzerát v tištěném programu
10. 12. 2007 firemní profily vystavovatelů pro tištěný program
10. 12. 2007 dodání reklamy do tištěného programu
7. 1. 2007 uzávěrka objednávek pro vkládání materiálů
21. až 24. 1. 2008 doručení materiálů pro vkládání do konferenčního portfolia
21. 1. 2008 odevzdání prezentací v MS PowerPoint
5. 2. 2008 8-9 hod instalace stánků
5. až 6. února 2008 denně 8-17 hod registrace zástupců firem na konferenci
5. února 2008 9 hod zahájení výstavy
5. února 2008 10 hod zahájení konference
5. února 2008 19:30-23 hod společenský večer
6. února 2008 od 15 hod demontáž výstavy

Reklama v tištěném programu/sborníku

Pokud jste si objednali zveřejnění reklamy v tištěném programu/sborníku, bude třeba ji nejpozději do 10. prosince dodat v počítačovém formátu na níže uvedenou adresu. Formát zrcadla je max. 190(š) x 128(v), tj. na šířku a můžete používat plnou barevnost. Vyhovující jsou soubory formátu vektorový EPS (postscript bez písem - např. z AI nebo CorelDraw), CorelDraw (písmo převést do křivek) nebo tiskové PDF (v rozlišení 600 DPI). K tomu prosím přiložte malý náhledový obrázek (třeba kopii obrazovky) ve formátu JPG pro kontrolu.

Pokud budete reklamu odesílat e-mailem, použijte laskavě komprimaci (ZIP, ARJ), možné je také uložení souborů na FTP (na vyžádání zašleme potřebné údaje pro připojení k FTP serveru). Zásilku vždy označte heslem "INSOURCE 2008" (např. jako předmět u e-mailu) a uveďte jméno kontaktní osoby, se kterou by mohla tiskárna řešit případné potíže. Do kopie e-mailu uveďte prosím také adresu andrea.kutnarova@aip.cz, abychom měli přehled o již zaslaných souborech.

Vkládání materiálů do konferenčních tašek

Pokud máte zájem o vložení Vašich propagačních materiálů (3 listů do formátu A4) do tašek, které dostanou všichni účastníci konference, zašlete tyto materiály (200 kusů, pokud zbydou, vrátíme) na adresu Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, 110 00 Praha 1 tak, abychom je obdrželi v týdnu 21.-25. ledna (z prostorových důvodů laskavě neposílejte materiály dříve). Prosíme Vás o přesné dodržení tohoto termínu, později již nebudeme moci vkládání zajistit. Přímo k zásilce (nebo e-mailem) také uveďte, kolik různých kusů materiálů obsahuje, popřípadě další důležité pokyny pro vkládání.

Firemní prezentace

Všechny prezentace ve formátu PPT (PDF, HTML) budou publikovány v online sborníku konference. Preferujeme prezentace formou případovou studie. Soubory zasílejte do 21. ledna na adresu andrea.kutnarova@aip.cz, budeme tak mít čas soubor zkontrolovat a předinstalovat ho na prezentační PC. Nezapomeňte ale, prosím, vzít kopii prezentace také s sebou na USB nebo CD.

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 20 minut na vlastní prezentaci a 5-10 minut na dotazy a diskusi k příspěvku. Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat předsedu své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů předsedy sekce.

Technické vybavení

V přednáškových místnostech zajistíme dataprojektor, plátno, počítač (PC/Windows s programy Office 2000 vč. PowerPoint, Firefox a MS Internet Explorer a s napojením na Internet) a mikrofony. Během prezentace můžete využít ukázek "naživo" po Internetu. Diplomat má kvalitní a rychlé napojení, přesto Vám doporučujeme, abyste si rovněž připravili své ukázky "offline" (stažením html stránek popř. s použitím Lotus Screencamu a jejich uložení na CD-ROM, flash disk) pro případ nepředpokládaných problémů. V sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží.

Použití vlastního notebooku není možné. Nelze vyloučit problémy s kompatibilitou s projekčním zařízením, navíc je potřeba poměrně hodně času pro instalaci, vyzkoušení a přepojení v průběhu sekce, proto tuto variantu nepreferujeme.

Váš výstavní prostor

Výstava bude probíhat v sálech Vienna I a II. Prostor je standardně vybaven 1 stolem o rozměrech cca 140x80 cm, 2 židlemi (pokud jste si neobjednali rozšíření stánku) a přívodem el. proudu 220V (1 zásuvka na stánek, další případné rozvedení si již zajišťuje vystavovatel). Umístění vašeho stánku bude zveřejněno na www stránkách INSOURCE. Pokud jste vyznačili v přihlášce vystavovatele zájem o připojení na Internet, budou vám poskytnuta hesla pro připojení do Wi-Fi sítě. Váš notebook musí být vybaven Wi-Fi kartou.

  úterý 5.2. středa 6.2.
instalace stánků 8 -9  
výstava 9 - 17 9 - 16
demontáž stánků   15 - 17

Pojištění exponátů není centrálně zajišťováno, každý vystavovatel si je musí zajistit sám. Pořadatel výstavy nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na exponátech vystavovatelů.

Vystavovatel je povinen prostor svého stánku uvést do původního stavu a odvézt po sobě případný odpad.

Vjezd do areálu hotelu Diplomat

Vystavující firmy mohou využít parkoviště hotelu Diplomat k vyložení resp. naložení techniky a exponátů, a to za poplatek 40 Kč/1 hod a 450 Kč/den.

Přihlášení na konferenci pro vystavovatele

Přijetím Vaší objednávky nejste automaticky zaregistrováni na konferenci jako účastníci. Proto Vás žádáme, abyste co nejdříve vyplnili svou osobní on-line přihlášku (odkaz na tuto prihlášku bude rozesílán v říjnu 2008). Pečlivě volte sekce a doprovodné akce, kterých se chcete účastnit. Nezapomeňte na obědy! Z každé firmy, která vystavuje, se mohou zdarma zaregistrovat 2 zástupci. Máte-li zájem o účast vyššího počtu zástupců z Vaší firmy, obraťte se prosím s předstihem na pořadatele (vstupné za každého dalšího účastníka z Vaší firmy činí 1500 Kč bez DPH).

Registrace

Po svém příjezdu se prosím u registračního pultu zaregistrujte a vyzvedněte si svou visačku, kupóny na obědy, pozvánky na doprovodné akce a hesla pro přístup do Wi-Fi sítě.

Ubytování

Doporučujeme se ubytovat v místě konání konference - v hotelu Diplomat****. Bližší informace získáte na zvláštních stránkách.

Platební podmínky

Ke všem cenám bude připočteno 19% DPH podle platných předpisů. 100% z celkové částky musí být uhrazeno ihned po odeslání vyplněné přihlášky a obdržení faktury. Faktura bude zaslána kontaktní osobě na uvedený e-mail. Fakturační údaje potřebné pro provedení platby budou uvedeny na faktuře.

Storno podmínky

V případě pozdní úhrady faktury má pořadatel právo zrušit celou účast objednatele.

Pokud objednatel požádá o zrušení své objednávky, platí následující storno poplatky:

  • v případě zrušení Vaší účasti v období před 5. 11. 2007 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50% Vaší platby
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti od 5.11. 2007 – 3.12. 2007 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 75% Vaší platby
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti po 3. 12.. 2007 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100% Vaší platby

Odstoupení od objednávky musí být podáno písemně organizátorům konference na adresu Vladimir.Karen@aip.cz.